Mūsų mylimas
darželis!
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Loading ... Loading ...

ausra.petraityte@gruzdziudarzelis.lt

PASAULINĖ VANDENS DIENA GIMNAZIJOJE PAS SOCIALINIUS PARTNERIUS

Kovo 22 d., „Drugelių“ grupės vaikai, socialinių partnerių kvietimu, lankėsi Gruzdžių gimnazijoje. Chemijos mokytoja Laima pasakojo apie vandens reikšmę žmogaus organizmui, gyvajai gamtai bei pakvietė vaikus atlikti eksperimentus. Išsiaiškinta, kad vandens pagalba  galima išmatuoti, kiek oro telpa mūsų plaučiuose. Vėliau mažieji tyrinėtojai rinko spalvotus lašiukus į tam tikros spalvos stiklines, metė į stiklinę monetas ir stebėjo, kodėl vanduo neišbėga. Vaikai susipažino ir išbandė laboratorines pipetes, mėgintuvėlius ir menzūrėles. Mokytojos asistentai – gimnazistai, padėjo ne tik mokytojai, bet ir vaikams, drauge įgyvendino numatytas veiklas.

PRIEŠMOKYKLINUKĖ TĖJA – TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS „KARTU AUGINAME SVEIKĄ IR AKTYVIĄ MOKYKLĄ“ DALYVĖ

Kovo 21 d. „Pelėdžiukų“ grupės ugdytinė Tėja dalyvavo tarptautinėje priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių konferencijoje „Kartu auginame sveiką ir aktyvią mokyklą“, kurią organizavo Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla.  Konferencijos tikslas – pasidalinti sveikatą stiprinančių ir aktyvių  mokyklų gerąja patirtimi, ieškoti naujų idėjų praktikai. Priešmokyklinukė pristatė pranešimą „Joga-sveikatos stiprinimas namuose ir ugdymo įstaigoje“. Ugdytinės mama Donata – pranešimo rengimo partnerė,  kuri  pasidalijo asmenine patirtimi apie jogos sportą šeimoje, organizuotą jogos užsiėmimą priešmokyklinėje grupėje. Pati Tėja grupėje drąsiai demonstruoja bendraamžiams jogos pratimus, komunikuoja su draugais atkartodama „Raidžių jogą“, „Gyvūnų jogą“, užsiėmimus vaikai dažnai pabaigia su „Juoko joga“. Dėkojame mamytei Donatai už bendrystę ir komunikavimą ruošiantis konferencijai!

PRIEŠMOKYKLINUKAI – KONFERENCIJOS DALYVIAI

Kovo 21 d. „Ramuniukų“ grupės priešmokyklinukai Erman, Vesta ir Iglė dalyvavo respublikinėje praktinėje priešmokyklinio amžiaus vaikų konferencijoje „SMART VAIKAI-2“, kurią organizavo Šiaulių lopšelis-darželis „Sigutė“ ir Šiaulių Romuvos progimnazija. Konferencijos tikslas – pristatyti skaitmeninius įrankius, kuriuos naudoja vaikai įvairiose ugdymo(si) veiklose. Mūsų ugdytiniai pristatė pranešimą „„Ramuniukų“ grupės veiklos su bee-bot ir Qobo robotukais“. Vaikai konferencijos dalyviams pristatė, ko galima išmokti ir sužinoti, naudojantis robotukais. Vaikams tai nauja patirtis, tačiau labai naudinga: tai ir socialinių, pažintinių gebėjimų plėtotė bei ga­li­my­bė ug­dy­tis vie­šo­jo kal­bė­ji­mo įgū­džius. 

LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2024. LENGVOJI ATLETIKA

Kovo 18–22 d. septintame Lietuvos žaidynių virtualiame fizinio aktyvumo užsiėmime ugdytiniai susipažino su lengvosios atletikos sporto šaka. Kartu su treneriu Mariumi pagrindinis dėmesys buvo skiriamas judėjimo įgūdžių, tokių kaip bėgimas (estafetinis, barjerinis šokinėjimas, trišuolis), disko, ieties metimas, rutulio stūmimas ugdymui. Lavinta pusiausvyra, koordinacija, tobulinti įgūdžiai sukoncentruoti dėmesį.

 

LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2024. KOSMINIS KREPŠINIS

Kovo 12–15 d. jau 6-ame fizinio aktyvumo užsiėmime vaikai susipažino su kosminiu krepšiniu. Kartu su trenere Ugne Lietuvos mažųjų žaidynių dalyviai atliko įdomių ir sveikatai naudingų pratimų susijusių su krepšiniu, lavino pusiausvyrą, koordinaciją taip pat mokėsi sukoncentruoti dėmesį.

„PELĖDŽIUKŲ“ PATIRTYS STEAM PROJEKTE „BITĖ LIETUVOJ“

Kovo 13 d. „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai dalyvavo respublikiniame švietimo įstaigų priešmokyklinio amžiaus ugdytinių STEAM projekte „Bitė Lietuvoj“, kurį organizavo Šiaulių lopšelis-darželis „Bitė“. Projekto tikslas – skatinti priešmokyklinio amžiaus ugdytinius domėtis  savo šalies istorija, vietovėmis, kultūra, papročiais, tradicijomis ir dalintis įgytomis žiniomis apie skirtingus Lietuvos miestus su kitomis įstaigomis. Ugdytiniai įgyvendino tris projekto etapus. Pirmasis – naudojant STEAM priemones ir medžiagas, pagamino bitę. Vėliau –  keliavo po Gruzdžių miestelį, dvarus, aikštes, įstaigas, per patirtį rinkdami informaciją ir susipažindami su miestelio atsiradimo istorija, objektais, statiniais.   Trečiajame etape – nuotolinėje vaikų konferencijoje ugdytiniai Vakaris ir Martina pristatė parengtą pranešimą „Susipažinkime su Gruzdžių miesteliu“. Išklausę bendraamžių pristatymus apie įvairius Lietuvos miestus, miestelius, atlikę interaktyvias užduotis, „atkodavę“ pasislėpusias raides ir perskaitę žodį „sveikiname!“, pristatę savo pagamintą bitę, visi konferencijos dalyviai sužaidė Kahoot viktoriną ir pasitikrino žinias apie įvairius Lietuvos miestus. Bendradarbiavimas, nauja patirtis ir žinios, žaidimas su bendraamžiais motyvuoja vaikus pilietiškai domėtis šalies istorija!

SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS RESPUBLIKINIS VIRTUALUS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PROJEKTAS „SKAMBANTI JOGA“

Vasario mėnesį lopšelio-darželio vyresnioji meninio ugdymo mokytoja Vida Šulnienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Irmina Burneckienė inicijavo ir organizavo respublikinį virtualų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektą „Skambanti joga“. Projektu siekta skatinti mokytojus kūrybiškai integruoti jogos veiklų elementus į muzikinio ugdymo procesą, plėtojant ugdytinių saviraišką, siekiant bendradarbiavimo su meninio ugdymo mokytojais. Projekto dalyviai klausė K. Sen Sanso muzikinės siuitos „Žvėrių karnavalas“, pasirinktą dalį analizavo, muzikos klausymo metu atliko jogos pratimus. Į projekto veiklas įsitraukė 69 mokytojai iš 29-ių ugdymo įstaigų. Dalyviai – iš įvairių Lietuvos miestų: Kauno, Klaipėdos, Kėdainių, Panevėžio, Tauragės, Radviliškio, Šiaulių ir kt. Projekto organizatorės vertino projektą sėkmingai įgyvendintu.

PRIEŠMOKYKLINUKAI – VIRTUALIOS VIKTORINOS DALYVIAI

Kovo 12 d. „Ramuniukų“ grupės priešmokyklinukai Erman, Iglė ir Vesta dalyvavo Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ organizuotoje partnerystės tinklo „Lietuvos „Purienos“ žiedas“ virtualioje viktorinoje „Mano Lietuva“. Dalyviams reikėjo atidžiai išklausyti klausimą, išgirsti ir/ ar perskaityti atsakymus bei nesuklysti pasirenkant vieną tinkamą iš trijų pateiktų atsakymų. Vaikai pastebėjo, kad daug žino apie Lietuvą, bei kritiškai įsivertino, kad du klausimai vis tik buvo sunkūs. Žinias vaikams perteikė ne tik grupės mokytojos, bet pasikartoti padėjo ir ugdytinių tėveliai.

EDUKACINIS STREAM RYTMETIS „ATVIRUKAS LIETUVAI DVIEM KALBOMIS“

Kovo 7 d. „Ramuniukų“ grupėje mokytojos vietą užėmė ugdytinio Erman mama Laura. Laurai, su šeima gyvenusiai Turkijoje, buvo smagu vaikų grupę pamokyti šios kalbos žodžių. Neapsieita be mandagumo žodžių, kurie ypatingai reikšmingi bendravime. Ugdytiniai žaisdami išmoko išversti ir ištarti keletą dažniau kasdienybėje vartojamų žodžių: buities daiktų, vaisių ir skaitmenų pavadinimų. Surengtas mini egzaminas „Žodis – skaitmuo“. Kalbos mokymasis tęsėsi STEAM erdvėje, kur buvo kuriamas atvirukas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2024. RITMINĖ GIMNASTIKA

Kovo 4–8  d. pagal trenerės Monikos nurodymus ugdytiniai atliko gimnastikos pratimus. Su spartaus ritmo muzika ugdytiniai turėjo išlaikyti greitą pratimų atlikimo tempą. Nors tebuvo tik trumpos atokvėpio minutės, nors jėgų ir pastangų įdėta daug – po gimnastikos užsiėmimų visi likdavo pakilios nuotaikos. Ritminė gimnastika suteikė trejopos naudos: kūno lankstumo, koordinacijos, raumenų jėgos.