Mūsų mylimas
darželis!
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Loading ... Loading ...

ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

Vaikai lopšelyje-darželyje ugdomi visuminiu metodu pagal šias programas:

  • Ikimokyklinio ugdymo programa „Pažinimo takeliu“ (vaikams nuo 1 iki 5 m.)
  • Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (6-7 m.)

Į pagrindines ugdymo programas integruojamos programos:

  • Sveikatos stiprinimo programa „Aukime sveiki“
  • Socialinio-emocinio ugdymo programa „Kimochis“
  • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa

Nuo 2002 metų lopšelis-darželis „Puriena“ yra įtrauktas į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Nuo 2016 m. įsitraukėme į respublikinę sveikos gyvensenos ugdymo programą „Sveikatiada“.