Mūsų mylimas
darželis!
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Loading ... Loading ...

Veiklos sritys

Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Lopšelio-darželio veiklos rūšys pagal EVRK:

Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10

Kitos švietimo veiklos rūšys:

  • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20
  • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51
  • kultūrinis švietimas, kodas 85.52
  • kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59
  • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

  • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29
  • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20