Mūsų mylimas
darželis!

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Loading ... Loading ...

ŠVENČIAME TARPTAUTINĘ VAIKŲ GYNIMO DIENĄ „VAIKYSTĖ DRUGELIŲ PIEVOJE“

Birželio 1 d., lopšelio-darželio kieme paminėta Tarptautinė vaikų gynimo diena ir smagiai pasitikta vasara! Vaikai, kartu su šventės personažais, žaidė, šoko, išdykavo, surengė burbulų fiestą ir iš savo piešinių sukūrė skraidančių „Drugelių pievą“. Visų šventės dalyvių spalvoti delnai ir delniukai sukūrė vasarišką paveikslą „Jums mojuoja laimingi vaikai“, kuriuo džiaugėsi ne tik patys vaikai, bet ir visi įstaigos bendruomenės nariai.  O kas gi ta vaikystė darželyje? Smagus šėliojimas su draugais, pietavimas gamtoje, vaikiškas išdykavimas, spalvoti burbulai… Tad šventės akimirkas kviečiame pažiūrėti čia: https://www.canva.com/design/DAFko_pXS30/XvM1Jq9wYl8TgrONDlTjfQ/watch?utm_content=DAFko_pXS30&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

 

PROJEKTO „SVEIKATA VISUS METUS – 2023“ GEGUŽĖS MĖNESIO IŠŠŪKIS

Gegužės mėnesį lopšelio-darželio ugdytiniai įsitraukė į projekto „Sveikata visus metus – 2023“ gegužės mėnesio iššūkį „Judėjimas gali pakeisti visus pasaulio vaistus, bet visi pasaulio vaistai negali pakeisti judėjimo“. Dalyvaudami iššūkyje įrodėme, kad nuo mažumės rūpinamasi sveikata ir stiprinami sveiko gyvenimo įgūdžiai.

ESEP TARPTAUTINIS PROJEKTAS „OUR CULTURAL VALUES WITH SYMBOLS“ ĮGYVENDINTAS

Kovo–gegužės mėnesiais „Ramuniukų“ grupės ugdytiniai dalyvavo Europos mokyklinės švietimo platformos (angl. „European School Education Platform“) tarptautiniame projekte „ Our cultural values with symbols“. Projekto tikslas – susipažinti su savo kraštu per meną, žaidimus. Projektas skirtas 4-6  metų vaikams. Projekte dalyvavo vaikai iš Turkijos, Rumunijos bei Lietuvos. Dalyviai ugdėsi kultūrinio sąmoningumo ir raiškos gebėjimus, bei skaitmenines ir socialines kompetencijas. Su projekto metu vykdytomis veiklomis galite susipažinti čia: https://www.youtube.com/watch?v=nr5wusqaBSM

 

 ĮGYVENDINTAS ESEP TARPTAUTINIS PROJEKTAS „MY MATERIAL IS FROM NATURE“

Kovo–gegužės mėnesiais „Ramuniukų“ grupės vaikai dalyvavo Europos mokyklinės švietimo platformos (angl. „European School Education Platform“) tarptautiniame projekte „My Material Of Nature“. Projektas buvo vykdomas kartu su 16 partnerių, tarp jų 8 partneriai iš Turkijos ir 8 partneriai iš Rumunijos, Lenkijos, Bulgarijos ir Lietuvos. Projekto tikslas – suteikti vaikams galimybę mokytis iš atradimų, atskleidžiant vaikų smalsumo jausmą. Viso projekto veiklų metu vaikai stiprino žinias apie aplinkos pažinimą, skaičiavimą, sakytinę, rašytinę kalbas. Susidurdami su iškilusiais iššūkiais vaikai sprendė juos bendraudami ir bendradarbiaudami tarpusavyje. Su gražiausiomis akimirkomis, patirtomis projekto metu, galite susipažinti čia: https://www.youtube.com/watch?v=8MLkeWAsOeE

 

MOKOMĖS ATVIRUMO. DARBO STEBĖJIMO VIZITAS ITALIJOJE

Įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vykdomą programos „Erasmus+“ akreditacijos 2021–2027 metams (akreditacijos Nr. 2021-1-LT01-KA120-SCH-000047098) projektą su daugiau kaip vienu dotacijos gavėju Nr. 2022-1-LT01-KA121-SCH-000062452, š. m. gegužės 8-12 dienomis į darbo stebėjimo vizitą Italijoje vyko lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Petraitytė. Darbo stebėjimo vizitas vyko Istituto Comprensivo 5 Falcone Paciano mokykloje Pomigliano d’Arco mieste. Vizito tikslas – ikimokyklinio, pradinio ir mokyklinio amžiaus vaikų ugdymo proceso planavimas, organizavimas, pasiekimų vertinimas, veiklų stebėjimas ir analizė, susipažinimas su įtraukiojo ugdymo organizavimo praktikomis. Atvykus į Istituto Comprensivo 5 Falcone Paciano mokyklą darbo stebėjimo dalyvius labai šiltai pasitiko mokyklos direktorė, programos Erasmus+ projektų koordinatorė Teresa La Montagna ir mokyklos mokytojai. Erasmus+ projektų koordinatorė Teresa La Montagna pristatė mokyklą, supažindino su mokytojais, papasakojo apie ugdymo proceso organizavimą, darbą su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, bendravimą su ugdytinių tėvais. Mokykla turi septynis korpusus, kuriuose ugdomi skirtingo amžiaus ir įvairių gebėjimų vaikai. Vizito dalyviai lankėsi 3-uose mokyklos korpusuose: School Complex „Buonpensiero1“, School Complex „Paciano“, School Complex „Cirino“, kuriuose stebėjo ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų, pradinių klasių užsiėmimus, mokytojų vedamas matematikos, teatro, anglų kalbos, istorijos, geografijos pamokas vyresnėse klasėse. Mokytojai pristatė ugdymo procese naudojamas informacines technologijas, interaktyvias mokomąsias programėles, priemones, kurios naudojamos ugdant autizmo spektro, regos negalią turinčius vaikus, papasakojo, kaip į grupės ar klasės veiklą integruoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Projekto dalyviai dalyvavo vaikų ir mokytojų parengtame „Performanse apie patyčias“. Šiltas bendravimas tęsėsi ir po pamokų. Lydint koordinatorei Teresai La Montagna ir mokytojams susipažinome su Neapolio miesto istorija, didingais statiniais, bažnyčiomis, mokslo įstaigomis, aplankėme istorinį Pompėjos miestą, Pomigliano d’Arco biblioteką. Naujos patirtys praplėtė profesines bei bendrąsias kompetencijas, leido įsivertinti, kur savo darbe galime dar tobulėti ir keistis, o nuoširdus, šiltas užsienio kolegų priėmimas ir bendradarbiavimas suteikė galimybę pažinti naują šalį ir jos kultūrą, praplėsti pasaulėžiūrą ir įgyti naujų draugų.

NACIONALINĖ SMURTO PREVENCIJOS PROGRAMA VAIKAMS „ESAME SAUGŪS“ ĮGYVENDINTA

Balandžio–gegužės mėnesiais, „Ramuniukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių ugdytiniai, kartu su Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos specialistėmis – psichologe Gintare Astrauskaite ir socialine pedagoge Jolanta Petraite įgyvendino nacionalinę smurto prevencijos programą vaikams „Esame saugūs“.  Programos tikslas – mokyti vaikus tinkamai reaguoti, kai kyla rizika patirti kokio nors pobūdžio prievartą. Programa įgyvendinta dviem etapais: pirmasis etapas – programos pristatymas tėvams, antrasis etapas – 6 užsiėmimai vaikams. Interaktyvių užsiėmimų metu kalbėta apie vaikų teises, jausmų atpažinimą, žmogaus kūną, smurto rūšis, pavojus internete, saugaus elgesio prie ekranų taisykles bei pagalbos galimybes: ką daryti patyrus smurtą ar nederamą elgesį, kaip nustatyti ribas. Organizuoti užsiėmimai pritaikyti pagal vaikų amžių, informacija išdėstyta suprantamai, patraukliai, įtraukiančiai. Aktyviai įgyvendinta programa padės vaikams atpažinti ženklus, kai vaikai galimai susidurs su pavojingomis situacijomis bei mokys tinkamai reaguoti. Tėvai, dalyvavę programoje, gebės padėti vaikams įtvirtinti naujai išmoktus įgūdžius kasdienybėje.

EMOCINIS PROJEKTAS „LIEČIU – JAUČIU TAVE“

Kovo–balandžio mėnesiais, „Zuikučių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikai, kartu su mokytojomis, dalyvavo  respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų socialiniame emociniame projekte „Liečiu – jaučiu tave“, kurį organizavo Šiaulių lopšelio-darželio „Bitė“ ir Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ socialinės pedagogės. Projekto tikslas –  įtraukti ir supažindinti respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus su relaksacinėmis popietėmis skirtomis 3-7 m. vaikų emocijų nuraminimui, atsipalaidavimui, valdymui. Aštuonias savaites vaikai, kartu su mokytojomis, taikė nusiraminimo pratimus – savimasažą, gilų kvėpavimą, raminančius ritminius judesius pagal sakomą tekstą. Kiekvienos savaitės tekstai ir aplankantys personažai buvo vis kiti. Įgyvendinus šį projektą vaikai ne tik praplėtė asmenines žinias apie emocijas, bet ir per patirtį išbandė jų valdymo būdus.

PRIEŠMOKYKLINUKŲ PASIRODYMAS ŠOKIŲ ŠVENTĖJE-KONKURSE „MEDUTIS“

Gegužės 18 d. priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai dalyvavo Šiaulių r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų šokių šventėje-konkurse „Medutis“, kurį organizavo Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio mokytojai. Konkurso-šventės tikslas: ugdyti pasitikėjimą savimi judesiu, kūno kalba perteikiant šokį, reiškiant emocijas pagal muziką, sąlygojant įvairiapusį asmenybinį ir sociokultūrinį vaiko augimą. „Pelėdžiukai“, pasitelkę šokio išraiškos priemones, šauniai sušoko „Balionų šokį“, už kurį suteiktas III laipsnio diplomas! Šventėje vaikai patobulino sceninę patirtį, meninę raišką bei sustiprino bendradarbiavimo įgūdžius su bendraamžiais. Meškinai bei Bitutės vaikus apdovanojo saldžiomis dovanėlėmis bei nustebino didžiule puokšte balionų!

DIDYSIS „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNIŲ“ FESTIVALIS

Gegužės 14 d. Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre įvyko didysis „Lietuvos mažųjų žaidynių“ festivalis, kuriame Šiaulių r. Gruzdžių lopšelį-darželį „Puriena“ atstovavo aštuonių narių komanda: mokytojos metodininkės Gintarė ir Irmina, bei „Pelėdžiukų“ ir „Ramuniukų“ ugdytiniai: Luknė, Paulina, Dovydas, Matas, Mėja ir Vakaris. Darželio komanda jau antrą kartą vyko į organizuojamą finalinio projekto etapo renginį, kuriame sportuoti susirinko 46 ikimokyklinio ugdymo įstaigų komandos iš viso Šiaulių regiono. Kiekviena komanda fizinio aktyvumo žaidimų metu išbandė po dvylika krepšinio, futbolo, regbio, tinklinio, ledo ritulio bei kitų sporto šakų ypatybes atskleidžiančių užduočių, varžėsi skirtingose estafetėse. Didžiojo festivalio pagrindas – skirtingų estafečių varžybos. Ugdytiniai joms buvo pasirengę, nes ankstesnių etapų metu lavino fizinius gebėjimus, kuriuos pritaikė šiose žaidynėse. Festivalio veiklų metu mažuosius sportininkus pasitiko Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) trenerės, o užduotis komandoms įgyvendinti padėjo lydėjusios mokytojos. Festivalio akimirkas kviečiame pažiūrėti čia:

PRIEŠMOKYKLINUKŲ APSILANKYMAS GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOJE

Gegužės 12 d., priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai apsilankė Gruzdžių gimnazijoje. Būsimus pirmokėlius sutiko ketvirtos klasės mokiniai ir mokytoja. Vyresnieji papasakojo, kokių pamokų bus mokomasi mokykloje, ko galima išmokti, sužinoti, pasakojo, kaip elgiamasi pamokų metu. Pristatytas muzikos pamokos užsiėmimas – atlikta ritminga ir skambi mergaičių daina.  Susipažinę su klasės aplinka, gimnazijos erdvėmis, būsimi mokinukai piešė pirmąjį piešinį mokykloje – savo mylimiausią žaislą, rašė vardus, komunikavo su ketvirtokais, keletas vaikų jau skaitė net iš pirmos klasės vadovėlių! Priešmokyklinukai po apsilankymo mokykloje dalijosi įspūdžiais ir su padidėjusia motyvacija laukia rudens!

1 2 3 54