Mūsų mylimas
darželis!
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Loading ... Loading ...

Specialistų paslaugos

Lopšelyje-darželyje „Puriena“ teikiamos logopedo paslaugos vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Logopedas – ugdymo įstaigoje dirbantis specialistas, tam tikrais specialiais mokymo metodais vaikams padedantis įveikti ar sušvelninti turimus kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.

 Logopedo darbo tikslas – teikti kryptingą bei efektyvią specialiąją logopedinę pagalbą vaikams, bendradarbiaujant su pedagogais ir ugdytinių tėveliais.

Lopšelio-darželio logopedas:

 • įvertina vaiko kalbos raidą, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimo pobūdį, sudaro kalbos ugdymo programą bei pratybų tvarkaraštį.
 • veda logopedines pratybas su vaikais individualiai ir pogrupiais. Pratybas  vaikai lanko 2 – 3 kartus per savaitę,  jų trukmė – 30 minučių. Pratybų metu  lavinamas artikuliacinis aparatas  (liežuvis,  lūpos), foneminė klausa, mokoma garsinės analizės ir sintezės, tikslinamas garsų tarimas, turtinamas žodynas, mokoma gramatiškai taisyklingos kalbos, ugdoma rišlioji kalba, formuojami regimieji, erdvės ir laiko vaizdiniai, lavinama smulkioji motorika.
 • du kartus per mokslo metus vertina ugdytinių kalbos pasiekimus.
 • dalyvauja darželio vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • konsultuoja ugdytinių tėvelius bei pedagogus kalbos korekcijos klausimais, teikia rekomendacijas.
 • padeda pedagogams rengti vaikų, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas.
 • ruošia ir kaupia metodines ir vaizdines mokymo priemones.

 Logopedo pagalba reikalinga, jei…

 • 1,5 metų vaikas naudojasi daugiau gestais nei kalba, visiškai nemėgina mėgdžioti garsų, nekartoja ir netaria nė vieno žodžio. Negeba vykdyti paprastų paliepimų;
 • 2–3 metukų mažylis nemoka pasakyti 2–3 elementarių žodžių sakinio, vartoja tik pavienius žodelius, garsus, garsažodžius;
 • 3 metų vaikas visiškai nekalba arba jo kalba – tik padriki, aplinkiniams beveik nesuprantami žodžiai. Garsus s, z taria kišdamas liežuvį tarp dantų ar keisdamas juos į t, d, jei neištaria garsų k, g, v ir l;
 • 4 metų vaikas kalba tik 2–3 žodžių frazėmis ir visai nevartoja išplėstinių sakinių. Daugelį garsų taria neteisingai, nesugeba derinti žodžių linksnių, galūnių;
 • 5 metų vaikas vis dar nesugeba rišliai papasakoti, kur buvo, ką žaidė kieme ir pan. Nemoka apibūdinti daiktų, nusakyti jų spalvos, formos, paskirties. Dar netaria š, ž, c, č, dž, ch, h, f bei r garsų. Penkerių su puse metų vaiko tartis turėtų būti visiškai taisyklinga;
 • Vaikas mikčioja;
 • Vaikas turi kitų raidos sutrikimų.

NAUDINGOS NUORODOS

Internetinės nuorodos, kuriose tėveliai gali rasti naudingos informacijos apie vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, jų įveikimo būdus bei atsisiųsti mokymo priemonių, kurios padės namuose ugdyti vaiko kalbą:

http://ejournal.emokykla.lt/snekutis – patarimai, užduotys, priemonės, straipsniai, mokomieji žaidimai kalbos ugdymo klausimais.

http://maziejisnekoriai.blogspot.com/ – logopedės tinklaraštis, kuriame rasite žaidimų, užduočių garsams įtvirtinti, kalbinei bei smulkiajai motorikai lavinti.

http://www.logopedas.puslapiai.lt/ – skyriuje „Siuntiniai” rasite mokymo priemonių parsisiųsti.

http://www.sesioszasys.lt – logopedės tinklaraštis, kuriame rasite ne tik užduočių kalbos ugdymui, bet ir mokslinių straipsnių vaiko ugdymo klausimais.

http://www.e.logopedas.lt/ – logopedės Audronės Neniškytės tinklalapis, kuriame rasite priemonių pažintinių procesų, kalbos ugdymui.

http://logopedui.jimdo.com/ – specialistų pagalba vaikams.

http://www.elogopedai.lt/ – pagalba ugdantiems vaikus.

 http://www.logopediniaipratimai.lt/index.php – kalbos padargų mankštos pratimai, žaidimai pirštukams.

http://vilniauslogopedai.wixsite.com/vilniauslogopedai – naudinga informacija ir priemonės kalbos ugdymo klausimais mokytojams, tėvams, vaikams.

http://www.mazujuekspertumokykla.lt/filter:1000-2,6/ – užduotys, žaidimai, skirti vaikų ugdymui,  smagiam laiko praleidimui su mažaisiais.

http://www.ziburelis.lt – lavinamieji žaidimai vaikams.

 http://abecele.com/ linksmoji abėcėlė

 

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS GALIMYBĖS
VAIKAMS IR TĖVAMS
ŠIAULIŲ RAJONE

 Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba

V. Dambrausko g. 17-2, 81184 Kuršėnai

Tel.: +370 600 27589, +370 600 27031,  +370 675 21899

El. p. psichologas.spt@gmail.com

 

VšĮ Šiaulių r. pirminės sveikatos priežiūros centras

J. Basanavičiaus g. 6, 81183 Kuršėnai

Tel. (8 41) 58 11 57

 

Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai

Tel. +370 670 46753

 

Šiaulių Bendruomeniniai šeimos namai

Tilžės g. 22, Šiauliai

Tel. +370 67332642; (8 41) 525 100

http://www.slk.lt/bendruomeniniai-seimos-namai

 

PAGALBA TELEFONU (skambučiai šiais numeriais yra nemokami iš bet kokio tinklo):

Emocinės paramos tarnybaTelefono numerisDarbo laikas
Jaunimo linija
Dirba savanoriai konsultantai
(8 800) 28 888I–VII visą parą
Vaikų linija
Dirba profesionalūs konsultantai, savanoriai
116 111
I–VII
11.00–23.00
Linija Doverija (pagalba teikiama rusų kalba)
Budi savanoriai konsultantai. Pagalba skirta paaugliams ir jaunimui.
(8 800) 77 277
II–VI
16.00–20.00
Pagalbos moterims linija
Dirba profesionalūs konsultantai, savanoriai
(8 800) 66 366I–VII visą parą
Vilties linija
Dirba profesionalūs konsultantai, savanoriai
116 123
I–VII visą parą
Tėvų linija
Dirba profesionalūs konsultantai, savanoriai
(8 800) 900 12
I–V
17.00–21.00
 
PAGALBA INTERNETU:

„Vaikų linija“

https://www.vaikulinija.lt/ieskantiems-pagalbos/vaikams-ir-paaugliams/#sidebar

„Jaunimo linija“

Nenori skambinti? Parašyk!

https://www.jaunimolinija.lt/lt/pagalba/pagalba-laiskais/

Pokalbiai internetu:

www.jaunimolinija.lt/pokalbiai-internetu

Pokalbiai vyksta III ir V 18.00-22.00 val., VI 13.00-17.00 val.

„Vilties linija“

Parašyk 116123@viltieslinija.lt

„Pagalbos moterims linija“

pagalba@moteriai.lt, https://pagalbosmoterimslinija.lt/