Mūsų mylimas
darželis!
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Loading ... Loading ...

Sveikatos ugdymas

Nuo 2020 metų lopšelis-darželis yra olimpinio ugdymo programos „Olimpinė karta“ narys.

 

     Olimpinė karta – tai 18 metų vykstanti ilgalaikė programa (iki 2015 m. „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas“), skirta vaikų ir jaunimo olimpiniam ugdymui, olimpinių idėjų ir sporto kaip ugdymo priemonės sklaidai Lietuvoje.

Olimpinis švietimas – tai ugdomoji veikla, skleidžianti olimpizmo idealus ir vertybes ypatingai vaikams ir jaunimui. Lopšelį-darželį lankantys vaikai bendraudami su mokytojais bei dalyvaudami su olimpizmo sklaida susijusiose programose tampa aktyvesni, drąsesni, išmoksta užsibrėžti tikslų ir jų siekti, o draugiškumas ir pagarba jiems tampa natūralia elgsena.

VAIKŲ IR JAUNIMO OLIMPINIO UGDYMO PROJEKTO „OLIMPINĖ KARTA“ VEIKLOS PLANAS 2024 M.

 

Nuo 2002 metų lopšelis-darželis įtrauktas į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Vykdomos tęstinės sveikatos stiprinimo programos.

2024–2028 metų sveikatos stiprinimo programos „Aukime sveiki“ tikslas – plėtoti sveikatą stiprinančios mokyklos bendruomenės veiklą, kurti sveikatai palankią aplinką, tobulinti bendruomenės sveikatos stiprinimo kompetenciją.

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA „AUKIME SVEIKI“

 

Lopšelio-darželio ugdytiniai dalyvauja projekte „Sveikatiada“. Tai socialinė iniciatyva, kuria siekiama formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokymo įstaigų bendruomenėse.

Projekto tikslas – jaunajai kartai suteikti praktinių žinių, kad vaikai ateityje neturėtų sveikatos problemų ir gebėtų atlikti informuotus sprendimus sveikos gyvensenos klausimais.

Veiklų planas 2023/2024 mokslo metams:

 

Lopšelio-darželio ugdytiniai dalyvauja projekte „Sveikata visus metus 2024“, kurį organizuoja Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra.

Projekto tikslas – padėti vaikams įgyti visapusišką sveikos gyvensenos sampratos suvokimą, išugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą.