Mūsų mylimas
darželis!
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Loading ... Loading ...

Įtraukusis ugdymas

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam ugdytiniui, tai labai aiškiai atsispindi Geros mokyklos koncepcijoje (2015 m.).  Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu kiekvieno ugdytinio ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. Įtraukusis ugdymas apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos vaikui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis.

2024 m. rugsėjį  įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimas ir įstatymo papildymas 45 straipsniu, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje  kartu su savo bendraamžiais.

Mūsų įstaigai svarbus kiekvienas vaikas, mes augame, keičiamės ir mokomės vieni iš kitų, dalindamiesi gerąja patirtimi su besimokančiais ir patiriančiais įtraukties būtinybę bei poreikį.

Įtraukusis ugdymas – sunki, bet kartu ir labiausiai praturtinanti žmogų kelionė!

Gairės „Ugdomosios aplinkos, palankios įtraukiojo ugdymo nuostatų įgyvendinimui, kūrimas“

„Be streso – žingsnis įtraukiojo ugdymo link. Patarimai pedagogams įtraukiojo ugdymo temomis“

„Pasiruošimas darbui su vaikais turinčiais ASS. Mokytojo vadovas”

Vaikams apie neįgaliųjų teisių konvenciją

Metodinė medžiaga ikimokyklinio ugdymo mokytojams: ankstyvasis vaiko raidos ir kitų galimų sutrikimų atpažinimas: https://www.vilniausppt.lt/metodine-medziaga-ikimokyklinio-ugdymo-pedagogams-ankstyvasis-raidos-ir-kitu-galimu-sutrikimu-atpazinimas/

Įvairiapusis raidos sutrikimas: integracija ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose: https://www.vilniausppt.lt/wp-content/uploads/2021/10/%C4%AERS-integracija-ikimokyklin%C4%97se-%C4%AFst.pdf

Rekomendacijos tėvams, auginantiems vaikus, turinčius įvairiapusius raidos sutrikimus