Mūsų mylimas
darželis!
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

Darbo užmokestis

 Pareigybė 2021 m. pareigybių etatų skaičius Darbuotojų skaičius pagal pareigybes     2021 m.       I ketvirčio nustatytasis darbo užmokestis, Eur     2021 m.       II ketvirčio nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams)  

2,25

 

3

 

2025,11

 

2025,11

Pedagogai
(priešmokyklinio ugdymo pedagogas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojas, meninio ugdymo mokytojas, logopedas)
 

9,88

 

11

 

1416,47

 

1416,47

Darbuotojai, (auklėtojo padėjėjas, kiemsargis, valytojas, virtuvės darbininkas, virėjas)  

12,50

 

 

12

 

823,86

 

823,86