Mūsų mylimas
darželis!
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

Darbo užmokestis

 Pareigybė
2022 m. pareigybių etatų skaičius
Darbuotojų skaičius pagal pareigybes
    2022 m. 
I ketvirčio nustatytasis darbo užmokestis, Eur
  2022 m. 
II ketvirčio nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams)
 

2

 

3

 

2509,25

 

2509,25

Pedagogai
(priešmokyklinio ugdymo pedagogas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojas, meninio ugdymo mokytojas, logopedas)
 

10,40

 

11

 

1543,91

 

1543,91

Darbuotojai, (auklėtojo padėjėjas, kiemsargis, valytojas, virtuvės darbininkas, virėjas)  

12,50

 

 

12

 

927,20

 

927,20