Mūsų mylimas
darželis!
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Loading ... Loading ...

Darbo užmokestis

 Pareigybė
2023 m. pareigybių etatų skaičius
Darbuotojų skaičius pagal pareigybes
    2023 m. 
I ketvirčio nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams)
232921,35
Pedagogai
(priešmokyklinio ugdymo pedagogas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojas, meninio ugdymo mokytojas, logopedas)
10,15101935,17
Darbuotojai, (auklėtojo padėjėjas, kiemsargis, valytojas, virtuvės darbininkas, virėjas)13,25131036,58