Mūsų mylimas
darželis!
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

Darbo užmokestis

 Pareigybė 2017 m. IV ketv. vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur 2018 m. pareigybių etatų skaičius Darbuotojų skaičius pagal pareigybes 2018 m. I ketvirčio nustatytasis darbo užmokestis, Eur 2018 m. II ketvirčio nustatytasis darbo užmokestis, Eur 2018 m. III ketvirčio nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams)  

756,65

 

2,75

 

3

 

807,08

 

951,11

 

909,28

Pedagogai
(priešmokyklinio ugdymo pedagogas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojas, meninio ugdymo mokytojas, logopedas)
 

655,57

 

9,88

 

11

 

655,57

 

655,57

 

679,97

Darbuotojai, (auklėtojo padėjėjas, kiemsargis, valytojas, virtuvės darbininkas, virėjas)  

478,81

 

16

 

 

15

 

483,12

 

460,26

 

460,26