Mūsų mylimas
darželis!
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

Darbo užmokestis

 Pareigybė    2019 m.    IV ketv. vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur 2020 m. pareigybių etatų skaičius Darbuotojų skaičius pagal pareigybes     2020 m.       I ketvirčio nustatytasis darbo užmokestis, Eur   2020 m.       II ketvirčio nustatytasis darbo užmokestis, Eur 2020 m.       III ketvirčio nustatytasis darbo užmokestis, Eur 2020 m.       IV ketvirčio nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams)  

1523,34

 

2,75

 

3

 

1689,85

 

1689,85

 

1689,85

 

2184,50

Pedagogai
(priešmokyklinio ugdymo pedagogas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojas, meninio ugdymo mokytojas, logopedas)
 

988,27

 

9,85

 

11

 

1047,10

 

1047,10

 

1163,12

 

1581,84

Darbuotojai, (auklėtojo padėjėjas, kiemsargis, valytojas, virtuvės darbininkas, virėjas)  

735,04

 

13,25

 

 

13

 

777,31

 

777,31

 

777,31

 

895,60