Mūsų mylimas
darželis!
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Loading ... Loading ...

Darbo užmokestis

 Pareigybė
2024 m. pareigybių etatų skaičius
Darbuotojų skaičius pagal pareigybes
    2024 m. 
I ketvirčio nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams)
233538,66
Mokytojai
(priešmokyklinio ugdymo mokytojas, ikimokyklinio ugdymo mokytojas, meninio ugdymo mokytojas, logopedas)
9,5112119,83
Darbuotojai, (mokytojo padėjėjas, kiemsargis, valytojas, virtuvės darbininkas, virėjas)14,25131122,83