Mūsų mylimas
darželis!
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

Darbo užmokestis

 Pareigybė 2018 m. IV ketv. vidutinis nustatytasis darbo užmokestis, Eur 2019 m. pareigybių etatų skaičius Darbuotojų skaičius pagal pareigybes 2019 m. I ketvirčio nustatytasis darbo užmokestis, Eur 2019 m. II ketvirčio nustatytasis darbo užmokestis, Eur 2019 m. III ketvirčio nustatytasis darbo užmokestis, Eur 2019 m. III ketvirčio nustatytasis darbo užmokestis, Eur
Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams)  

1017,48

 

2,75

 

3

 

1347,19

 

1347,19

 

1347,19

 

1523,34

Pedagogai
(priešmokyklinio ugdymo pedagogas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojas, meninio ugdymo mokytojas, logopedas)
 

781,14

 

9,85

 

11

 

9546,12

 

9546,12

 

9546,12

 

988,27

Darbuotojai, (auklėtojo padėjėjas, kiemsargis, valytojas, virtuvės darbininkas, virėjas)  

531,63

 

13,25

 

 

13

 

626,18

 

626,18

 

626,18

 

735,04