Mūsų mylimas
darželis!
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

Partnerystės tinklo „Lietuvos „Purienos“ žiedas“ susitikimas Gruzdžiuose

Spalio 25 d. mūsų darželyje įvyko antrasis partnerystės tinklo „Lietuvos „Purienos“ žiedas“ susitikimas į kurį atvyko Kėdainių, Vilniaus ir Panevėžio lopšelių-darželių „Puriena“ vadovai ir pedagogai. Partnerystės tinklas tarp penkių ikimokyklinio ugdymo įstaigų, turinčių tokį pat pavadinimą užsimezgė prieš daugiau nei metus. Pirmą kartą visos „Purienos“ buvo susitikusios Kėdainiuose. Atvykusiems svečiams buvo papasakota apie Šiaulių rajoną, Gruzdžių miestelį, pristatyta mūsų įstaigą ir pasisvečiuota grupėse. Susitikimo metu aptarta, kaip sekėsi įgyvendinti partnerystės tinklo veiklos planas 2017 metams, numatytos gairės ateinantiems metams. Įstaigų vadovai darbo grupėje aptarė veiklos vertinimo ir įsivertinimo vykdymą įstaigose, dalinosi gerąja darbo patirtimi, diskutavo  apie darbuotojų veiklos vertinimą. Pedagogų darbo grupė diskutavo vaikų pasiekimų vertinimo ypatumų klausimais. Demonstruojamuose pranešimuose apžvelgė, kokias erdves pedagogai išnaudoja, kad sėkmingai organizuotų patirtinį ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų ugdymąsi. Iš ugdytojų darbo pavyzdžių buvo matyti, kad vaikų patirtinis ugdymas skatinamas pasitelkiant tradicinių ir netradicinių priemonių įvairovę, vidaus bei lauko aplinkas, pasinaudojant sąlygomis keliauti ir aplankyti erdves už įstaigų ribų. Akcentuoti žaidimai, tyrinėjimai, susitikimai su įvairių profesijų asmenimis – visa, kas suteikia vaikams galimybę įgyti įvairios patirties. Prieita vieningų išvadų: auklėtojas šalia yra tam, kad kurstytų vaiko smalsumą, o pats vaikas savo žinojimą kurtų per patirtį. Susitikimo pabaigoje svečiai apsilankė Naisiuose, susipažino su miestelio istorija, su įkurtomis nuostabiomis erdvėmis. Džiaugiamės maloniu, darbingu ir šiltu susitikimu su Lietuvos „Purienomis“.