Mūsų mylimas
darželis!
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Loading ... Loading ...

FORUMAS „ĮTRAUKUSIS UGDYMAS PRIEŠMOKYKLINĖJE GRUPĖJE – SĖKMINGI METODAI VAIKO ŪGČIAI DIDINTI“

Kovo 15 d. mūsų lopšelyje-darželyje vyko Šiaulių rajono priešmokyklinio ugdymo mokytojų forumas „Įtraukusis ugdymas priešmokyklinėje grupėje – sėkmingi metodai vaiko ūgčiai didinti“. Forumą inicijavo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus (toliau – Švietimo ir sporto skyrius) vyriausioji specialistė Viktorija Lipskienė, Šiaulių r. Gruzdžių lopšelio-darželio „Puriena“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Petraitytė bei priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Gintarė Tautkienė. Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Lipskienė pranešime „Kaip suteikti ugdymosi džiaugsmą kiekvienam?“ pristatė programos „Erasmus+“ projekto Nr. 2021-1-LT01-KA122-SCH-000014095 „Įtraukusis ugdymas: nuo iššūkio link galimybės“ patirtis. Forumo dalyviai susipažino su Turkijos, Ispanijos ir Prancūzijos švietimo įstaigų taikomomis praktikomis organizuojant įtraukųjį ugdymą. Gerąja darbo patirtimi dalinosi Šiaulių r. Gruzdžių lopšelio-darželio „Puriena“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Gintarė Tautkienė (pranešimas „Ar mes tikime visų vaikų sėkme?“), Šiaulių r. Kužių mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Audronė Žukauskienė (pranešimas „Mes visi skirtingi, mes visi panašūs?“), Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Žiedelis“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Jūratė Vileikienė (pranešimas „Kas tinka visiems?“). Sukurtas ugdymosi priemones, naudojamas skaitmenines programas pristatė Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro priešmokyklinio ugdymo mokytojos Jolita Riaubė ir Rasa Poškienė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ priešmokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Edita Kaubrienė ir Odeta Kadkauskienė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Navickienė. Forumo dalyviai diskutavo apie sėkmingus įtraukiojo ugdymo veiksnius, apie galimybes visus vaikus įtraukti į ugdymo(si) procesą, kylančius iššūkius, dalijosi asmenine patirtimi apie  bendravimą ir bendradarbiavimą su vaiko šeima bei aptarė mokytojo savijautą šiandieninėje įtrauktiems aplinkoje. Reflektuodami dienos veiklą forumo dalyviai sutarė, kad įtraukaus ugdymo praktikų įgyvendinimas nėra greitas ir lengvas, nes tai procesas, kuris iš esmės keičia mokyklos kultūrą ir darbo organizavimo principus bei yra vertas šių pastangų gerinant vaikų, jų šeimų gyvenimą.